• Obowiązkowe ubezpieczenie OC
  • Ubezpieczenie

OC Ubezpiecznie przy zakupie i sprzedaży pojazdów

PrestigeCarClub Styczeń 29, 2014

Kupując samochód każdy powinien sprawdzić czy posiada on ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, OC. Jest to o tyle ważne, że takie ubezpieczenie przechodzi ze sprzedającego na kupującego, a sam sprzedający nie może zawierać umowy kupna-sprzedaży bez ważnego ubezpieczenia z uwagi na to, że nie może on używać samochodu bez ubezpieczenia, a co za tym idzie, również go sprzedawać. Polisa musi być ważna, chociaż jeden dzień, żeby zmiana właściciela pojazdu mogła nastąpić. Ponadto, maksymalnie 14 dni, po sprzedaniu samochodu, jego były właścicielu zmuszony jest zawiadomić firmę ubezpieczeniową, w której miał wykupioną polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o zmianie właściciela pojazdu, również przekazać dane nowego właściciela.

Kiedy trzeba wykupić OC

Kupujący za to, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, najpóźniej w dniu zakupu pojazdu, musi zawrzeć umowę ubezpieczenia OC. Jest tak w przypadku zakupu samochodu nowego, przy używanym mamy o tyle dobrze, że kupując auto od wcześniejszego właściciela kupujący automatycznie nabywa prawa wynikające z posiadanej już polisy na ten samochód. Również przechodzą obowiązku względem posiadanej polisy, jak na przykład jej odnowienie czy przepisanie na siebie. Z polisy OC, która obowiązuje na zakupionym samochodzie możemy, bowiem korzystać do dnia jej wygaśnięcia, ale po tym okresie możemy umowę wypowiedzieć, lub wykupić kolejne ubezpieczenie, zazwyczaj na długość 1 roku, zgodnie z przepisami art. 28.
W art. 28 pkt 1 powołanej ustawy czytamy: Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy (…)”.

Przedłużenie polisy zakupionego pojazdu

Jeśli jednak zdecydujemy się kontynuować posiadaną polisę, nabytą razem z zakupionym samochodem, musimy liczyć się z tym, że ubezpieczyciel może wystąpić o rekalkulację dotychczasowej składki i może zażądać od nowego właściciela pojazdu uiszczenia dodatkowej kwoty wyrównującej, gdy nasze zniżki będą mniejsze, niż były w przypadku byłego właściciela samochodu. Sprawa jest korzystana jedynie, gdy nasze zniżki są większe od sprzedającego. Wówczas przeliczenie składki ubezpieczenia może być dla nas dobrym rozwiązaniem. W innym wypadku każdy powinien przeanalizować oferty dostępne na rynku. Może to być o wiele bardziej opłacalne.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC

UbezpieczenieNie ulega wątpliwością, że polisę OC każdy pojazd powinien mieć. Nie posiadając takiej, nie tylko może narazić się na kary, ale również, przy uczestniczeniu w kolizji, może ponosić całkowitą odpowiedzialność finansową, za wyrządzone szkody, które byłyby zapłacone przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

grafika pochodzi z serwisu  http://hdwallshub.com/files/submissions/Car_crash_tattoos_wallpaper_1109569087.jpg

Dodaj komentarz

You must be logged in to post a comment.

Facebook

*/?>